Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27
3
Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2020 vp. Keskustelu asiasta päättyi 23.9.2020 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sanna Antikainen Jari Ronkaisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö ”jaa”, Sanna Antikaisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
 
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 4/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2020 14.31