Viimeksi julkaistu 6.6.2021 10.53

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2020 vp Täysistunto Perjantai 25.9.2020 klo 13.01—13.27

3. Lasten ja nuorten syrjäytymiseen johtaviin ongelmiin puuttuminen alakouluissa

KansalaisaloiteKAA 4/2019 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2020 vp
Ainoa käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2020 vp. Keskustelu asiasta päättyi 23.9.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Sanna Antikainen Jari Ronkaisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen ehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin.  

Mietintö ”jaa”, Sanna Antikaisen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 42, ei 12; poissa 145
 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 4/2019 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi.