Viimeksi julkaistu 8.11.2022 17.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 119/2022 vp Täysistunto Tiistai 8.11.2022 klo 14.03

12. Hallituksen esitys eduskunnalle kaupparekisterilaiksi ja elinkeinotoimintalaiksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 244/2022 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.