Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2018 vp Täysistunto Perjantai 23.2.2018 klo 12.59—13.29

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan  unionin  suorista  tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden  kansallisista tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2018 pidettävään täysistuntoon.