Pöytäkirjan asiakohta
PTK
12
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.2.2018 klo 12.59—13.29
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan  unionin  suorista  tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden  kansallisista tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
12
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.2.2018 klo 12.59—13.29
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan  unionin  suorista  tuista maataloudelle annetun lain 24 §:n ja maa- ja puutarhatalouden  kansallisista tuista  annetun  lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 27.2.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.11.2019 11.27