Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2020 vp Täysistunto Tiistai 25.2.2020 klo 14.00—21.17

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto-  ja  viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 84/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 3/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon.