Pöytäkirjan asiakohta
PTK
12
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 25.2.2020 klo 14.00—21.17
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhteisten tieto-  ja  viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.8.2020 14.25