Pöytäkirjan asiakohta
PTK
12
2020 vp
Täysistunto
Tiistai 25.2.2020 klo 14.00—21.17
9
Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden  säästötulojen  verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisest a ja  laeiksi  sopimusten eräiden  määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen  poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 27.8.2020 14.25