Viimeksi julkaistu 6.6.2021 12.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2020 vp Täysistunto Tiistai 25.2.2020 klo 14.00—21.17

9. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden  säästötulojen  verottamisesta tehtyjen sopimusten irtisanomisest a ja  laeiksi  sopimusten eräiden  määräysten hyväksymisestä annettujen lakien kumoamisesta ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen  poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 98/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 2/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2020 pidettävään täysistuntoon.