Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.2.2021 klo 13.00—13.30

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 245/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 1/2021 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2021-AK-352683
Lausumaehdotus 17.2.2021
Liite 3A
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Kaisa Juuso Jukka Mäkysen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Lisäksi keskustelussa on Paula Risikko Mia Laihon kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 245/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 

Mietintö ”jaa”, Kaisa Juuson ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 31, ei 23; poissa 145
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Paula Risikon ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.