Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2021 vp Täysistunto Perjantai 19.2.2021 klo 13.00—13.30

5.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 1/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 1/2021 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 17.2.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Lulu Ranne Ville Vähämäen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton. Timo Heinonen on Päivi Räsäsen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensin äänestetään Lulu Ranteen ehdotuksesta Timo Heinosen ehdotusta vastaan, ja lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Timo Heinosen ehdotus ”jaa”, Lulu Ranteen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 44, ei 10; poissa 145
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Heinosen ehdotuksen. 
2) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Timo Heinosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 32, ei 23; poissa 144
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2020 vp johdosta. Asian käsittely päättyi.