Viimeksi julkaistu 18.2.2022 14.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2022 vp Täysistunto Perjantai 18.2.2022 klo 13.01—13.05

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 237/2021 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 1/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 237/2021 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.