Viimeksi julkaistu 18.2.2022 14.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 12/2022 vp Täysistunto Perjantai 18.2.2022 klo 13.01—13.05

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 2/2022 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 139/2021 vp sisältyvät 1.-17. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.