Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.11.2017 klo 12.59—13.32

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2017 pidettävään täysistuntoon.