Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2017 vp Täysistunto Perjantai 17.11.2017 klo 12.59—13.32

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 137/2017 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 17/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 137/2017 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.