Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.11.2017 klo 12.59—13.32
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  vuoden  2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.11.2017 klo 12.59—13.32
8
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  vuoden  2018 tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 13.18