Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 23/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2018 pidetyssä istunnossa. 
Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset, ja muistutan, että yhdellä kertaa on mahdollisuus tehdä kaikki samaan vastalauseeseen liittyvät ehdotukset ja kannatukset. 
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 24.30.66: Lisätään 130 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön. (Vastalause 1) 
2. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 24.30.66: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy tarvittaviin toimiin varsinaisen kehitysyhteistyön määrärahan korottamiseksi." (Vastalause 1) 
3. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.20.30: Lisätään 190 000 000 euroa valtionavustuksena ammatilliseen koulutukseen. (Vastalause 1) 
4. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.20.30: Lisätään 20 000 000 euroa oppivelvollisuusiän pidentämiseen ja maksuttomaan toiseen asteeseen. (Vastalause 1) 
5. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.20.30: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että ammatillisen koulutuksen leikkaukset perutaan ja kunnille varataan riittävät valtionosuudet laadukkaan ammatillisen koulutuksen järjestämiseen." (Vastalause 1) 
6. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 31.10.20: Lisätään 100 000 000 euroa perusväylänpitoon. (Vastalause 1) 
7. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 100 000 000 euroa väyläverkon kehittämiseen. (Vastalause 1) 
8. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.01: Lisätään 5 000 000 euroa kuntakokeilun jatkamiseen. (Vastalause 1) 
9. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Ehdotus: "Muutetaan momentin perusteluiden toisen kappaleen 3 kohdan päätösosaa siten, että järjestöihin työllistettävien enimmäisraja 3 000 henkilöä sekä palkkakatto poistetaan." (Vastalause 1) 
10. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.30.51: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin poistaakseen momentin 32.30.51 päätösosassa mainitun 3 000 henkilötyövuotta koskevan rajoituksen kolmannen sektorin toimijoille maksettavasta palkkatuesta." (Vastalause 1) 
11. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus muuttaa talouspolitiikan suuntaa ja tarkistaa linjansa eriarvoisuutta vähentäväksi ja kasvun pitkän aikavälin edellytyksiä tukevaksi." (Vastalause 1) 
12. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa aktiivisen työvoimapolitiikan, nuorten aikuisten osaamisohjelman ja nuorisotakuun tehokkaan toteuttamisen edellyttämät määrärahat." (Vastalause 1) 
13. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus nostaa oppivelvollisuusikää ja tekee toisen asteen koulutuksen aidosti maksuttomaksi." (Vastalause 1) 
14. Timo Harakka sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa välittömästi aikuiskoulutuksen uudistamisen." (Vastalause 1) 
15. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo viipymättä eduskunnan käsiteltäväksi täydentävän talousarvioesityksen, joka kompensoi täysimääräisesti kansaneläkeindeksiin ja siihen sidottuihin etuuksiin hallituskaudella tehdyt leikkaukset." (Vastalause 2) 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 57; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 57; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 66; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 47, tyhjiä 9; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Peter
Östman
kd
Tarkoitukseni oli tietenkin äänestää ”jaa”. 
Leena
Meri
ps
Oli tarkoitus äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 92, ei 68; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 69; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 90, ei 70; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 70; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 70; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 10 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 69; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 11 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 99, ei 60; poissa 40
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Antero
Laukkanen
kd
Puhemies! Oli tarkoitus äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Oikein hyvä. [Naurua] — Merkitään pöytäkirjaan. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 12 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 62; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 13 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 48, tyhjiä 8; poissa 38
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus 14 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 89, ei 62, tyhjiä 7; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Sari
Tanus
kd
Arvoisa puhemies! Nappula ei hyväksynyt ”ei”-painallusta. Oli tarkoitus painaa ”ei”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 15 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 63; poissa 39
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 215/2018 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2018 toiseksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 42—50/2018 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2018 toisen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 26.11.2018 13:24