Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 19/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
 
1. lakiehdotus 
1 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Teen muutosehdotuksen vastalauseen 1 mukaisesti. 
Pia
Viitanen
sd
Puhemies! Kannatan.  
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, joka on vastalauseessa numero 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Timo Harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.  
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Timo Harakan ehdotus ”jaa, Kari Uotilan ehdotus ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 10, tyhjiä 2; poissa 40
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen.  
Maria
Guzenina
sd
Arvoisa puhemies! Painoin vahingossa punaista pukuni mukaan. Tarkoitukseni oli painaa vihreää. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
2) Mietintö ”jaa”, edustaja Timo Harakan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 39; poissa 41
 
2. lakiehdotus 
100 § 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon kuin on vastastalauseessa 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 146, ei 10; poissa 43
 
Timo
Harakka
sd
Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
101 § 
Ville
Vähämäki
ps
Puhemies! Teen ehdotuksen, joka löytyy vastalauseesta 6. 
Toimi
Kankaanniemi
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Vähämäen esitystä. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen.  
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ville Vähämäki on Toimi Kankaanniemen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena.  
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin.  
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Ville Vähämäen ehdotuksesta Timo Harakan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan.  
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Timo Harakan ehdotus ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 12, tyhjiä 2; poissa 41
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
2) Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus ei. Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 55; poissa 41
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
106 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän kunnallisverotuksen perusvähennystä muutettavaksi vastalauseemme mukaisesti. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Olli-Poika
Parviainen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan Halmeenpään esitystä. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Hanna Halmeenpää on Olli-Poika Parviaisen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Hanna Halmeenpään ehdotuksesta edustaja Kari Uotilan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Timo Harakan ehdotusta vastaa ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus ”jaa”, Hanna Halmeenpään ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 147, ei 9, tyhjiä 2; poissa 41
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen. 
2) Timo Harakan ehdotus ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 17, tyhjiä 2; poissa 40
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Timo Harakan ehdotuksen. 
3) Mietintö ”jaa”, Timo Harakan ehdotus ”ei”. Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 47; poissa 40
 
125 § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän työtulovähennystä parannettavaksi vastalauseemme mukaisesti. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena.  
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin äänestetään Timo Harakan ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus ”jaa”, Timo Harakan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 37, tyhjiä 2; poissa 41
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen.  
Maria
Guzenina
sd
Arvoisa puhemies! [Puhuja näyttää punaista vaatettaan] 
Puhemies Paula Risikko
Punainen vaate edelleen? 
Maria
Guzenina
sd
Arvoisa puhemies! Pahoittelen. Tarkoitukseni oli painaa punaista. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
2) Mietintö ”jaa”, Kari Uotilan ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 46; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 49, 88—89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 13.39