Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
5
Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
18 a § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että korkovähennyksen ehtojen ja verovälttelyn vastaisen taistelun pykälämuotoilu saa vastalauseessamme esitetyn muodon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 50; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
18 b § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa vastalauseessamme esitetyn verovälttelyä vastustavan muodon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 49; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
5
Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
18 a § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Esitän, että korkovähennyksen ehtojen ja verovälttelyn vastaisen taistelun pykälämuotoilu saa vastalauseessamme esitetyn muodon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 50; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
18 b § 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa vastalauseessamme esitetyn verovälttelyä vastustavan muodon. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 49; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.1.2020 15:36