Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2018 vp Täysistunto Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle korkovähennysrajoitusta koskevan sääntelyn muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 150/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset. 

 

1. lakiehdotus 

18 a § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Esitän, että korkovähennyksen ehtojen ja verovälttelyn vastaisen taistelun pykälämuotoilu saa vastalauseessamme esitetyn muodon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 50; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

18 b § 

Timo Harakka sd 

Arvoisa puhemies! Teen esityksen, että pykälä saa vastalauseessamme esitetyn verovälttelyä vastustavan muodon. 

Pia Viitanen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan. 

Puhemies Paula Risikko
:

Timo Harakka on Pia Viitasen kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Timo Harakan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 108, ei 49; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 150/2018 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.