Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
9
Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  Ahvenanmaan  itsehallintolain  30 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetty lakiehdotus on käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lakiehdotus voidaan nyt, jollei sitä vähintään viiden kuudesosan enemmistöllä julisteta kiireelliseksi, hyväksyä lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin tai hylätä. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 135/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 13.45