Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.18

Pöytäkirjan asiakohta PTK 120/2020 vp Täysistunto Tiistai 29.9.2020 klo 14.02—19.09

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 71/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 12/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 12/2020 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
18.28 
Merja Kyllönen vas :

Arvoisa rouva puhemies! Oli ihan pakko mainostaa, että joskus tulee hyviäkin direktiivejä Euroopasta, kuten lähetettävien tai lähetettyjen työntekijöitten palkkaussäännösten täsmennystä, majoitusoloja koskevien vaatimusten tasavertaistamista ja työnantajan velvollisuus korvata matka‑, majoitus‑ ja ruokailukustannuksia elikkä lainsäädäntöä, joka mahdollistaa lähetettyjen työntekijöitten ja kansallisessa toiminnassa olevien työntekijöitten yhdenvertaista kohtelua ja vaikuttaa myöskin positiivisesti yritysten väliseen kilpailuun, elikkä myöskin kilpailun yhdenvertaiset pelisäännöt toteutuvat paremmin. Eli joskus sieltä Brysselistä tulee ihan hyviäkin pelisääntöjä. — Kiitos.  

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 71/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.