Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2016 vp Täysistunto Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja  ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 23/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon.