Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.19

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2016 vp Täysistunto Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta  sekä  Kansaneläkelaitoksen  kuntoutusetuuksista  ja kuntoutusraha-etuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon.