Pöytäkirjan asiakohta
PTK
121
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta  sekä  Kansaneläkelaitoksen  kuntoutusetuuksista  ja kuntoutusraha-etuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 9.28