Pöytäkirjan asiakohta
PTK
121
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä  iäkkäiden  sosiaali-  ja  terveyspalveluista   annetun lain  ja  sosiaalihuoltolain  42 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 9.42