Pöytäkirjan asiakohta
PTK
121
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 25.11.2016 klo 12.59—13.22
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  työsopimuslain,  merityösopimuslain  sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 10/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 24.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
6 luvun 6 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 1. lakiehdotuksen 6 luvun 6 § poistetaan. 
Heli
Järvinen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Heli Järvisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 54; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Voimaantulosäännös 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 
Heli
Järvinen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Heli Järvisen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 54; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
2. lakiehdotus 
7 luvun 9 § 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 2. lakiehdotuksen 7 luvun 9 § poistetaan. 
Heli
Järvinen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Heli Järvisen kannattamana ehdottanut, että pykälä poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 54; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Voimaantulosäännös 
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että voimaantulosäännös hyväksytään muutettuna vastalauseen 1 mukaisesti. 
Heli
Järvinen
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merja Mäkisalo-Ropponen on Heli Järvisen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 54; poissa 36
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 105/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 26.10.2017 9.20