Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2017 vp Täysistunto Tiistai 21.11.2017 klo 14.00—18.00

10. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2017 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 111/2017 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.