Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2017 vp Täysistunto Tiistai 21.11.2017 klo 14.00—18.00

18. Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 104/2017 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 13/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon.