Pöytäkirjan asiakohta
PTK
121
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 21.11.2017 klo 14.00—18.00
18
Hallituksen esitys eduskunnalle etu- ja sukunimilaiksi ja laiksi rekisteröidystä parisuhteesta annetun lain 8 ja 9 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 21.11.2017 18.38