Pöytäkirjan asiakohta
PTK
121
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 21.11.2017 klo 14.00—18.00
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 13/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
17.38
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä muutos, mitä esitetään varainsiirtoverolakiin, tarkoittaa sitä, että maataloudessa voi siirtyä ensi vuoden alusta osakeyhtiömuotoon muiden perheyritysten kanssa tasavertaisesti, kun yritysmuodon muutoksessa ei enää tarvitse maksaa 4 prosentin varainsiirtoveroa kiinteän omaisuuden siirtämisestä osakeyhtiöön. 
Tämä tarkoittaa sitä, että osakeyhtiömuotoon siirtyminen käy nyt mahdolliseksi sillä tavalla, että se on järkevä yritystoiminnan suora jatkuminen toisessa yritysmuodossa, ja uskon, että tämä varainsiirtoverokustannuksen poistuminen lisää maatalouden yhtiöittämisiä ensi vuoden alusta lähtien. Nythän näitä toteuttamisia on lykätty tuon hallitusohjelmakirjauksen takia. Osakeyhtiömuotoisia maatilojahan on Suomessa toistaiseksi hyvin vähän, noin 700, ja kaiken kaikkiaanhan maatiloja on vielä lähes 50 000, joten suurta joukkoa tämä ei koske. Mutta nimenomaan tuo osakeyhtiön 20 prosentin yhteisöverokanta kiinnostaa varmaan monia velkaantuneita tiloja, jotka ovat tehneet merkittäviä investointeja, ja uskon, että tämä yhteisöverokanta on yksi syy osakeyhtiöittämiseen ja aika keskeinenkin syy. 
17.39
Juha
Pylväs
kesk
Arvoisa puhemies! Yritystoiminnan kehittäminen ja jatkuvuus vaatii yleensä sitä, että yrityksellä on mahdollisuus järkevästi kehittää toimintaansa ilman erilaisia hallinnollisia esteitä. Tämä hallituksen esitys, kuten valtiovarainvaliokunnan mietintökin todistaa, poistaa näitä esteitä, ja yritystoimintaa pystytään reilusti kehittämään järkevällä tavalla hyvin pitkäjänteisesti. 
Olennaistahan tässä esityksessä on myös se, että hyvin tiukoilla säännöksillä voi tämän muutoksen tehdä, elikkä kuten tässä edellä kuultiin, niin tämä koskee aika harvaa ryhmää, joka tähän menee. Toki suurin osa näistä on varmasti maatiloja mutta myös muita yrityksiä, joilla on merkittävää varallisuutta, varainsiirtoveron alaista varallisuutta. 
Lisäksi pidän aika hyvänä huomiona sitä, että valiokunta on ottanut kantaa siihen, että tämän kokonaisverotuksen tarpeita on syytä tarkastella laajemmin, ja siihenkin on tässä valiokunnan mietinnössä otettu kantaa, jota kyllä kannatan. 
17.40
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Itse tähän esitykseen ei ole huomautettavaa sillä edellytyksellä luonnollisestikin, että voidaan varmistua siitä, kuten valiokunnan verojaostolle vakuutettiin, että tämä varallisuuden siirto liittyy keskeisessä määrin samaan toimintaan samojen henkilöiden osalta. Ei ole mitään syytä tietenkään vaikeuttaa jo entisestään vaikeuksissa olevaa maatalouselinkeinoa. 
Huomautan vain siitä keskustelusta, mikä käytiin täällä vuosi sitten, kun käsiteltiin niin sanottua yrittäjävähennystä eli apteekkarivähennystä, että silloin moni sanoi, että on jonkinmoinen ongelma, että Suomen yrityksistä niin suuri osa on osakeyhtiöitä, toisin kuin valiokunnassa kuullut asiantuntijat, joiden mielestä on aivan luonnollista, että erityyppisessä yritystoiminnassa on erityyppisiä yhtymiä, joskus toiminimiä, joskus henkilöyhtiöitä, avoimia yhtiöitä ja sitten osakeyhtiöitä. No, nyt ilmeisesti olemme kaikki tulleet siihen tulokseen, että se ei suinkaan ole mikään ongelma vaan se, että Suomessa on osakeyhtiöitä, on aivan tervetullut ja erinomainen piirre. 
Tältä osin valiokunta ja ilmeisesti myöskin eduskunta ovat kansalaisten asialla siltä osin kuin pyrimme auttamaan heitä hyväksyttävään verosuunnitteluun. 
17.42
Esko
Kiviranta
kesk
Arvoisa puhemies! Varmuuden vuoksi sanon, että tuloverolain 24 §:hän edellyttää, että varat ja velat siirtyvät sellaisenaan osakeyhtiöön eli noudatetaan kirjanpidollista jatkuvuutta. Myöskään omistussuhteet eivät saa muuttua tämän osakeyhtiöittämisen yhteydessä. 
Ainakaan minä en ole sellainen kansanedustaja, joka olisi pitänyt osakeyhtiötä millään tavalla huonona yritysmuotona, päinvastoin. Olen toisaalta tietysti puolustanut myös yrittäjävähennystä, joka kohdistuu toiseen puoleen yrittäjäkuntaa, mutta Suomen Yrittäjien jäsenkunnasta siis noin puolet on osakeyhtiöitä ja noin puolet harjoittaa yritystoimintaa muussa kuin osakeyhtiömuodossa. 
Eräs tilintarkastajaystäväni tuossa takavuosina, kun Suomessa oli jopa 70 prosentin ansiotulon rajaveroaste, oli sitä mieltä, että ei oikeastaan voi yritystoimintaa harjoittaakaan muussa kuin osakeyhtiömuodossa. Tosin silloin osakeyhtiöitäkin verotettiin paljon ankarammin kuin nykyään. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 109/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 25.1.2018 16:57