Viimeksi julkaistu 5.6.2021 16.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2018 vp Täysistunto Tiistai 27.11.2018 klo 14.00—17.59

36.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain ja maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 196/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 17/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2018 pidettävään täysistuntoon.