Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 121/2018 vp Täysistunto Tiistai 27.11.2018 klo 14.00

4. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  tulotietojärjestelmästä annetun lain,  perintö- ja lahjaverolain 28 a §:n sekä tuloverolain 112 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 244/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.