Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59—18.20
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  maksupalvelulain  muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 132/2017 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.4.2019 12.00