Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59—18.20
14
Hallituksen   esitys   eduskunnalle  laiksi  joukkoliikennelain  12 §:n  muuttamisesta  ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.4.2019 12.03