Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59
5
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  työttömyysetuuksien  rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 11/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
18 § 
Aino-Kaisa
Pekonen
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen 18 §:ään. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Aino-Kaisa Pekonen on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Aino-Kaisa Pekosen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 170, ei 10; poissa 19
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 136/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.4.2019 11.39