Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 22.11.2017 klo 13.59—18.20
6
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  vuoden 2018  tuloveroasteikosta ja tuloverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 12/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 21.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
1 § 
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen ehdotuksen. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Teen vihreiden vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Lisäksi Ozan Yanar on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus, Kari Uotilan ehdotus ja Ozan Yanarin ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Krista Kiurun ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 139, ei 39, tyhjiä 1; poissa 20
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
2) Krista Kiurun ehdotus "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 156, ei 22; poissa 21
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Krista Kiurun ehdotuksen. 
3) Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 51; poissa 20
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän 1. lakiehdotuksen mietinnön mukaisena. 
2. lakiehdotus 
33 b § 
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaiset muutosehdotukset. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 3 mukaisen muutosehdotuksen. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Lisäksi Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus ja Kari Uotilan ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestetään Krista Kiurun ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Krista Kiurun ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 42; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 52; poissa 19
 
57 a § 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 5 mukaisen muutosehdotuksen. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Peter Östman on Sari Essayah’n kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 164, ei 15; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
98 b § 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 5 mukaisen muutosehdotuksen. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Peter Östman on Sari Essayah’n kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 15; poissa 22
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
101 § 
Ville
Vähämäki
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 6 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ville Vähämäki on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 60; poissa 19
 
104 § 
Ville
Vähämäki
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 6 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ville Vähämäki on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 71; poissa 21
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
106 § 
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Teen ehdotuksen, että pykälä saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Teen vihreiden vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Lisäksi Ozan Yanar on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus, Kari Uotilan ehdotus ja Ozan Yanarin ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestetään Krista Kiurun ehdotuksesta Kari Uotilan ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Kari Uotilan ehdotus "jaa", Krista Kiurun ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 37; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kari Uotilan ehdotuksen. 
2) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 51; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
3) Mietintö "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 125, ei 54; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
125 § 
Krista
Kiuru
sd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 1 mukaisen muutosehdotuksen. 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Teen vihreiden vastalauseen 2 mukaisen ehdotuksen. 
Antero
Vartia
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ville
Vähämäki
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 6 mukaisen pykälämuutosehdotuksen. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiuru on Timo Harakan kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Ozan Yanar on Antero Vartian kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Lisäksi Ville Vähämäki on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Krista Kiurun ehdotus, Ozan Yanarin ehdotus ja Ville Vähämäen ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestetään Krista Kiurun ehdotuksesta Ozan Yanarin ehdotusta vastaan, sitten voittaneesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Ozan Yanarin ehdotus "jaa", Krista Kiurun ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 132, ei 49; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
2) Ville Vähämäen ehdotus "jaa", Ozan Yanarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 23; poissa 18
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen. 
3) Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 60; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
126 a § 
Peter
Östman
kd
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 5 mukaisen muutosehdotuksen. 
Sari
Essayah
kd
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ville
Vähämäki
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen 6 mukaisen pykälämuutosehdotuksen lapsivähennyksen säilyttämisestä. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Peter Östman on Sari Essayah’n kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 5 mukaisena. 
Lisäksi Ville Vähämäki on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Peter Östmanin ehdotus ja Ville Vähämäen ehdotus ovat saman sisältöisiä, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Peter Östmanin ehdotus ja Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 51; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
127 b § 
Kari
Uotila
vas
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 127 § saa sen muodon, mikä on vastalauseessa 3. 
Li
Andersson
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ville
Vähämäki
ps
Arvoisa puhemies! Ehdotan vastalauseen 6 mukaista pykälämuutos-ehdotusta. 
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Kari Uotila on Li Anderssonin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 3 mukaisena. 
Lisäksi Ville Vähämäki on Sami Savion kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 6 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Kari Uotilan ehdotus ja Ville Vähämäen ehdotus koskevat samaa pykälää. Ensin äänestetään Kari Uotilan ehdotuksesta Ville Vähämäen ehdotusta vastaan ja lopuksi voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Ville Vähämäen ehdotus "jaa", Kari Uotilan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 138, ei 12, tyhjiä 30; poissa 19
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Ville Vähämäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 150, ei 29; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 107/2017 vp sisältyvien 1. ja 2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 17—20, 30, 34, 36/2015 vp, LA 30, 33, 50, 65, 72, 73, 80, 85/2016 vp, LA 15, 30, 38, 39, 43, 44/2017 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.4.2019 11.42