Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain  muuttamisesta ja väliaikaisesta  muuttamisesta  sekä  vapaasta  sivistystyöstä annetun lain 11 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Ritva Elomaa Sami Savion kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 87, ei 79; poissa 33
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 126/2018 vp sisältyvät 1.—2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.9.2020 11.52