Pöytäkirjan asiakohta
PTK
122
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 28.11.2018 klo 14.01—16.31
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Keskustelu asiasta päättyi 27.11.2018 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Timo Harakka Riitta Myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset 1.—9. lausumaehdotuksen, Ozan Yanar Johanna Karimäen kannattamana vastalauseen 2 mukaiset 1.—4. lausumaehdotuksen, Hanna Sarkkinen Jari Myllykosken kannattamana vastalauseen 3 mukaiset 1.—5. lausumaehdotuksen, Mats Nylund Mikaela Nylanderin kannattamana vastalauseen 4 mukaisen lausumaehdotuksen, Päivi Räsänen Peter Östmanin kannattamana vastalauseen 5 mukaiset 1. ja 2. lausumaehdotuksen sekä Ville Vähämäki Toimi Kankaannimen kannattamana vastalauseen 6 mukaiset 1.—3. lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 124/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 49, 88-89/2017 vp, 23/2018 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  
Ensin äänestetään Timo Harakan 2. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Sitten äänestetään Timo Harakan 4. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan.  
Timo Harakan 7. lausumaehdotus ja Ozan Yanarin 1. lausumaehdotus ovat samansisältöiset, joten niistä äänestetään yhdessä mietintöä vastaan. Tämän jälkeen äänestetään Timo Harakan 9. lausumaehdotuksesta Ozan Yanarin 4. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Sitten äänestetään Ozan Yanarin 2. lausumaehdotuksesta Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotusta vastaan ja tässä äänestyksessä voittaneesta mietintöä vastaan. Seuraavaksi äänestetään Päivi Räsäsen 2. lausumaehdotuksesta Ville Vähämäen 2. lausumaehdotusta vastaan ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan. Tämän jälkeen äänestetään Timo Harakan 1., 3., 5., 6. ja 8. lausumaehdotuksesta, Ozan Yanarin 3. lausumaehdotuksesta, Hanna Sarkkisen 1. ja 2. lausumaehdotuksesta, Mats Nylundin lausumaehdotuksesta, Päivi Räsäsen 1. lausumaehdotuksesta sekä Ville Vähämäen 1. ja 3. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.  
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 129, ei 34, tyhjiä 3; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen.  
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 5. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 51, tyhjiä 2; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
1) Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 4. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 59, tyhjiä 3; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 68; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 1. lausumaehdotus ja Timo Harakan 7. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 112, ei 52; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Ozan Yanarin 4. lausumaehdotus "jaa", Timo Harakan 9. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 41, tyhjiä 18; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ozan Yanarin ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 4. lausumaehdotus ”ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 51; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotus "jaa", Ozan Yanarin 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 106, ei 56, tyhjiä 2; poissa 35
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Hanna Sarkkisen ehdotuksen. 
2) Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 4. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 52; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
1) Ville Vähämäen 2. lausumaehdotus "jaa", Päivi Räsäsen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 55, tyhjiä 2; poissa 33
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Ville Vähämäen ehdotuksen.  
2) Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 61; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 56; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 110, ei 56; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 5. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 71; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 6. lausumaehdotus ei".
Äänestyksen tulos: jaa 124, ei 42; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Timo Harakan 8. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 52; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ozan Yanarin 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 123, ei 41; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Hanna Sarkkisen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Mats Nylundin lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 158, ei 7; poissa 34
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Päivi Räsäsen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 162, ei 4; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 23; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Ville Vähämäen 3. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 145, ei 21; poissa 33
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Asian käsittely päättyi. 
Antti
Lindtman
sd
Arvoisa puhemies! 5. asiakohdan 17. äänestys: tarkoitus oli ”ein” sijaan äänestää "jaa", ja luulenpa, että tässä on aika moni muukin sosialidemokraattisesta ryhmästä, joka on samalla kannalla. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. — Otetaan siitä järjestänsä. 
Jukka
Gustafsson
sd
Yhdyn Lindtmanin mielipiteeseen. 
Tarja
Filatov
sd
Sama virhe kuin Lindtmanilla. 
Riitta
Myller
sd
Samoin. 
Anneli
Kiljunen
sd
Samoin. 
Pia
Viitanen
sd
Arvoisa puhemies! Yhdyn. 
Tuula
Haatainen
sd
Sama täällä. 
Antti
Rinne
sd
Samoin. 
Harry
Wallin
sd
Samoin. 
Krista
Kiuru
sd
Samoin. 
Ilkka
Kantola
sd
Samoin. 
Maria
Guzenina
sd
Samoin. 
Johanna
Ojala-Niemelä
sd
Samoin. 
Suna
Kymäläinen
sd
Samoin. 
Eeva-Johanna
Eloranta
sd
Samoin. 
Lauri
Ihalainen
sd
Samoin. 
Mika
Kari
sd
Samoin. 
Puhemies Paula Risikko
Edustaja Harakka. 
Timo
Harakka
sd
Ei korjattavaa. 
Puhemies Paula Risikko
Mitä te sitten siellä seisoskelette? (Naurua) 
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Täällä saa varmaan muutenkin seisoa, kun täällä aika moni muukin seisoo. 
Puhemies Paula Risikko
Selvä. Piti kuitenkin vielä tarkistaa. — Sitten on vielä. 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Tämän asian kohdalla 15. äänestys edustaja Harakan 6. lausumasta. Tarkoitus oli äänestää "jaa". 
Puhemies Paula Risikko
Kiitoksia. Merkitään kaikki nämä pöytäkirjaan. 
Todellakin, niin kuin edustaja totesi, kyllä täällä seisoa saa, koska istuminen on joskus pahasta. (Naurua) Näillä mennään. 
Viimeksi julkaistu 29.11.2018 16.36