Viimeksi julkaistu 11.11.2022 15.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 122/2022 vp Täysistunto Perjantai 11.11.2022 klo 12.59—13.30

13. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 15.11.2022 pidettävään täysistuntoon.