Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52

21. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 164/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2016 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon.