Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.01

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 163/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 29/2016 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Keskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Anneli Kiljunen Aino-Kaisa Pekosen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 163/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 65; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.