Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 220/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 15/2016 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Katja Taimela Satu Hassin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. Anders Adlercreutz on Joakim Strandin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Katja Taimelan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 56; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anders Adlercreutzin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 11; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.