Pöytäkirjan asiakohta
PTK
123
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Keskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Katja Taimela Satu Hassin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. Anders Adlercreutz on Joakim Strandin kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen.  
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 220/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Ehdotuksista äänestetään erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Katja Taimelan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 56; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Anders Adlercreutzin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 160, ei 11; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 11:08