Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2016 vp Täysistunto Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52

8. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä  Kansaneläkelaitoksen  kuntoutusetuuksista  ja  kuntoutusraha-etuuksista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 216/2016 vp
Valiokunnan mietintöStVM 34/2016 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 

Nyt käsitellään muutosehdotukset 

1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 § 

Anneli Kiljunen sd 

Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseemme mukaisen esityksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti paitsi 11 luvun 1 § poistetaan. 

Tuula Haatainen sd 

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen esitystä. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Anneli Kiljunen on Tuula Haataisen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 § poistetaan. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 56; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.