Pöytäkirjan asiakohta
PTK
123
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.11.2016 klo 14.00—18.52
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä  Kansaneläkelaitoksen  kuntoutusetuuksista  ja  kuntoutusraha-etuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 34/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 29.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset 
1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 § 
Anneli
Kiljunen
sd
Arvoisa herra puhemies! Teen vastalauseemme mukaisen esityksen, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisesti paitsi 11 luvun 1 § poistetaan. 
Tuula
Haatainen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Kiljusen esitystä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Anneli Kiljunen on Tuula Haataisen kannattamana ehdottanut, että 1. lakiehdotuksen 11 luvun 1 § poistetaan. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Anneli Kiljusen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 56; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.10.2017 12:38