Pöytäkirjan asiakohta
PTK
123
2020 vp
Täysistunto
Perjantai 2.10.2020 klo 13.00—13.30
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköajoneuvojen latauspisteistä ja latauspistevalmiuksista rakennuksissa sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2020 14.30