Viimeksi julkaistu 6.6.2021 13.16

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2020 vp Täysistunto Perjantai 2.10.2020 klo 13.00—13.30

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 122/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 22/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.10.2020 pidettävään täysistuntoon.