Viimeksi julkaistu 22.10.2021 14.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2021 vp Täysistunto Perjantai 22.10.2021 klo 13.00—13.27

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain 3 luvun 5 §:n ja merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 222/2020 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 14/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.10.2021 pidettävään täysistuntoon.