Viimeksi julkaistu 16.11.2022 19.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 123/2022 vp Täysistunto Tiistai 15.11.2022 klo 13.59—16.04

17. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain sekä Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 170/2022 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 15/2022 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 170/2022 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.