Viimeksi julkaistu 5.6.2021 1.22

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2016 vp Täysistunto Torstai 1.12.2016 klo 16.00—20.53

13.   Hallituksen  esitys eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 227/2016 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 18/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 227/2016 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.