Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2016 vp
Täysistunto
Torstai 1.12.2016 klo 16.00
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 213/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 1.12.2016 20.50