Viimeksi julkaistu 4.6.2021 22.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2016 vp Täysistunto Torstai 1.12.2016 klo 16.00

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Pohjoismaiden projektivientirahastosta annetun lain kumoamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 164/2016 vp
Valiokunnan mietintöUaVM 12/2016 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 164/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.