Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.11.2017 klo 13.00—13.35
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.11.2017 14:08