Viimeksi julkaistu 5.6.2021 12.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2017 vp Täysistunto Perjantai 24.11.2017 klo 13.00—13.35

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain muuttamisesta sekä  eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 139/2017 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 11/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2017 pidettävään täysistuntoon.