Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.11.2017 klo 13.00—13.35
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 8 ja 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Toimenpidealoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 28.11.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 24.11.2017 14:10