Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 24.11.2017 klo 13.00—13.35
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2017 kolmanneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 16/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 22.11.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. 
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Toimi Kankaanniemi ps Ville Vähämäen ps kannattamana 26.40.62: Vähennetään 11 200 000 euroa vastaanottokeskusten asiakkaille maksettavista tuista. (Vastalause 3) 
2. Toimi Kankaanniemi ps Ville Vähämäen ps kannattamana 28.70.05: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus valmistelee valinnanvapauden tutkitun tiedon pohjalta ja kokeilujen kautta sekä siten, että julkiset sote-palvelut ovat järjestelmän perusta ja yksityiset palveluntuottajat täydentävät julkisia palveluita." (Vastalause 3) 
3. Toimi Kankaanniemi ps Ville Vähämäen ps kannattamana 29.40.20: Lisätään 6 200 000 euroa elinkeinoelämää tukevaan ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. (Vastalause 3) 
4. Krista Kiuru sd Pia Viitasen sd kannattamana 29.40.20: Lisätään 12 000 000 euroa korkeakoulujen tukemiseen positiivisen rakennemuutoksen alueilla. (Vastalause 1) 
5. Toimi Kankaanniemi ps Ville Vähämäen ps kannattamana 31.10.77: Lisätään 5 000 000 euroa aluetaloutta ja paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin väylähankkeisiin. (Vastalause 3) 
6. Krista Kiuru sd Pia Viitasen sd kannattamana 31.10.77: Lisätään 10 000 000 euroa aluetaloutta ja paikallista elinkeinopolitiikkaa tukeviin väylähankkeisiin. (Vastalause 1/LTA 7) 
7. Krista Kiuru sd Pia Viitasen sd kannattamana 32.20.40: Lisätään 10 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen. (Vastalause 1) 
8. Krista Kiuru sd Pia Viitasen sd kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdostus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin aluetalouden, paikallisen elinkeinoelämän ja positiivisen rakennemuutoksen vahvistamiseksi tasapuolisesti koko Suomessa." (Vastalause 1) 
9. Kari Uotila vas Li Anderssonin vas kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että kaikkien suurten ja kansallisesti merkittävien liikuntapaikkojen rahoituspäätökset valmistellaan huolellisesti ja Valtion liikuntaneuvoston arviointitehtävää kunnioittaen myös Veikkauksen jakamattomista voittovaroista tulevan rahoituksen osalta ja että rahoituksella tuetaan erityisesti laajojen käyttäjäryhmien liikuntamahdollisuuksia palvelevia hankkeita." (Vastalause 2) 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 151, ei 16; poissa 32
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 98, ei 66; poissa 35
Eduskunta hyväksyi mietinnön 
Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 4 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toimi Kankaanniemen ehdotus 5 ja Krista Kiurun ehdotus 6 koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Krista Kiurun ehdotuksesta 6 Toimi Kankaanniemen ehdotusta 5 vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Toimi Kankaanniemen ehdotus 5 "jaa", Krista Kiurun ehdotus 6 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 115, ei 52, tyhjiä 1; poissa 31
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Toimi Kankaanniemen ehdotuksen 5. 
2) Mietintö "jaa", Toimi Kankaanniemen ehdotus 5 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 7 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 67; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Krista Kiurun ehdotus 8 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 67; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 9 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 95, ei 73; poissa 31
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 142/2017 vp sisältyvän ehdotuksen valtion kolmanneksi lisätalousarvioksi vuodelle 2017 mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 6, 7/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kolmannen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.11.2017 15.04