Viimeksi julkaistu 5.6.2021 10.20

Pöytäkirjan asiakohta PTK 124/2017 vp Täysistunto Perjantai 24.11.2017 klo 13.00—13.35

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain 30 §:n sekä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 32 i §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 111/2017 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 14/2017 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 111/2017 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.