Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 30.11.2018 klo 13.01—13.04
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta annetun lain ja asevelvollisen kuoltua  suoritettavasta  taloudellisesta  tuesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.15