Pöytäkirjan asiakohta
PTK
124
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 30.11.2018 klo 13.01—13.04
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  kansanterveyslain  väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.12.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 10.15